tirsdag 19. januar 2016

Bok 7 2016: "Skolen som læringsarena" av Einar og Sidsel Skaalvik

Eg les for det meste utdrag av bøker eller artiklar som pensum, men denne boka har eg lese frå perm til perm. Det er ei interessant og lærerik bok, som mellom anna handlar om motivasjon, attribusjon (kva ein skuldar på dersom noko går godt eller gale) og ulike læringsmåtar.

Det eg mislikte i boka, var mellom anna eit lite kapittel som handla om læraren si rolle i det sosiale samspelet mellom elevane, der lærarane vart framstilte på ein måte eg ikkje kjende meg att i. Ved nærare ettersyn viste det seg at skildringa var basert frå utanlandsk forsking frå 1970-talet, noko som provoserte meg. Hadde ein kunna tenkt seg ei lærebok om medias rolle i samfunnet som baserte seg på førti år gamal forsking? Samfunnet har trass alt utvikla seg, og skulen med det. Dessutan er det store kulturelle skilnader på korleis lærarar snakkar til elevar, og omvendt, så forskinga dei hadde brukt var irrelevant for å seie noko om den norske skulen i dag.

Eg trøystar meg med at det ein har hissa seg opp over, hugsar ein.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar