torsdag 21. januar 2016

Bok 8 2016: "Hestekrefter" av Lars Mytting

Erik driv ein bensinstasjon, etter å ha droppa ut av studia og flytta attende til heimbygda. No vert grunnlaget for å drive stasjonen trua av ei vegomlegging. Dette er ein roman som handlar om ei bryting mellom "den gamle og så den nye tid", der representantane for den nye tida vert skildra som usympatiske og komiske. Det er òg forteljinga om ein mann som har passert 30 utan å ha oppnådd det han eigentleg hadde tenkt i livet sitt, på grunn av mistydingar, tilfeldigheiter og ein tendens til å ville leve i ei fortid som ikkje lenger ekstisterer.

Debutromanen til Mytting er god, og tematikken var veldig interessant. Eg likte òg at rånemiljø og bilinteresse vart brukt aktivt for å få fram verdiane i bygdesamfunnet. Her var mange poeng og kommentarar om samtida som gav meg noko å tenkje vidare på.

6 kommentarer: