søndag 17. januar 2016

Mjeltvika

I dag pakka ungane skøytene i sekken att, denne gongen for å prøve ut isen i ballbingen. Der viste seg å vere mykje snø og svak is, så det vart leik i snøen i staden, og ein liten tur innover i Mjeltvika. Hovudfokus var på leik både hos menneske og dyr i dag, noko som er det mest positive med snø etter mitt syn. Kvit nysnø inviterer til leik og slåsting.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar