onsdag 5. september 2018

Bok 63 2018: "På grunn av et løfte" av Harlan Coben

I eit småbysamfunn er foreldra til ungdomane svært opptekne av kva collegeutdanning borna deira skal få. Ei ung jente forsvinn, og snart skjer det same ein gong til. Hovudpersonen er ein mann som har køyrt den eine jenta frå ein fest til eit hus midt på natta før ho forsvann, og han vert mistenkt for å ha noko med det ågjere. Han vil oppklare saka, og det heile er langt meir innfløkt enn ein kan gisse på førehand.

Harlan Coben skriv på ein humoristisk måte, og forteljinga er godt uttenkt. Eg har brukt for lang tid på boka, som hadde eigna seg betre til å bli slukt i sommarsol.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar