fredag 7. september 2018

Fredag - fagdag eller fridag

Mamma ved Svendsengarden

På jobb har me innført såkalla "fagdagar", noko som vil seie at elevane får undervisning i eitt fag heile fredagane. Dette skal gi rom for fordjuping og lengre prosjekt. I fjor hadde me åtte timar fagdag, men i år har me redusert til seks timar. Det er langt lettare å forhalde seg til, både for elevar og lærarar. Lærarane har anten undervisning i eitt fag om fredagane, eller så har me fri. I dag var det ein slik fri-fredag for meg, medan elevane hadde undervisning i andre fag.

Mamma trengde hjelp til eit ærend på Nav, og dermed gjekk turen til Ørsta. Etter Nav-besøket gjekk ho og eg på café, men eg kunne ikkje vere så sein før eg henta Veslejenta. Ho hadde hatt fagdag i eit fag som handla om dirigering, så det hadde vore ein kjekk dag. Me handla inn mat før me reiste heim, og då laga eg lasagne. Medan den steikte laga ungane salat og eg klipte plen.

Kvelden har gått med til serie og film-sjåing. Minstemann hadde vore på fjelldag med skulen, så han var temmeleg gåen. Hunden er vel den einaste som ikkje har vore i særleg aktivitet i dag, men det skal vi nok ta att i morgon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar