onsdag 26. juni 2013

Bok 40 2013: "På kjøret" av Jack Kerouac

Originaltittelen på denne boka er "On the Road", noko som er langt meir dekkjande. Boka fortel ei historie om to kompisar som reiser rundt i USA og Mexico ein gong rundt 1950, og den er basert på forfattaren sine eigne opplevingar. Han annonserer i byrjinga av boka at det skjedde mykje utruleg og spennande på turen, men eg vart ærleg tala litt skuffa over mangelen på dramatikk. Det som særpregar boka mest, er tidskoloritten. Boka ber preg av jazz, sex og narkotika - nærare bestemt "beat"-kulturen. Sentralt står kjensla av fridom på alle plan, noko som inneber brot med gjeldande normer og reglar i samfunnet.

Eg vart ikkje akkurat begeistra for romanen, men Mads Ousdal les svært godt på lydboka. Kanskje ville boka hatt større litterær verdi for meg dersom eg las den på originalspråket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar