søndag 12. oktober 2014

Sledalen ved Skjåstaddalen

På veg til Bjørke frå Austefjorden køyrer ein ned Skjåstaddalen. Like før gardane går det ein skogsveg opp til venstre som er merka "Sledalen 4". Laurdag parkerte vi ved hovudvegen og gjekk opp denne skogsvegen. I byrjinga var det oppoverbakke, men når ein kjem opp, er dalen lang og flat innover mellom fjella. Noko av dalen vart dyrka opp for ein del år sidan, og der er store markar med gras som framleis vert slått. Der er òg ein relativt ny geitefjøs, men eg er ikkje sikker på om der plar vere dyr. No var den i alle fall tom og utan spor etter dyr.
SledalenVed vegs endeCharlie torer ikkje å gå over fe-rister

Vegen ned att

Skjåstaddalen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar