torsdag 18. februar 2016

Musikal 2016

Årets musikal var basert på musikk av Elton John, med sjølvdikta forteljing produsert av ein av musikklærarane. Skulen vår hyser mange talentfulle elevar innan musikk/dans/drama, og lærarane har ein stå på-vilje som er misunnelsesverdig. I år har dessutan mediaelevane vore ekstra flinke til å skrive artiklar og lage videosnuttar i høve det enorme musikalprosjektet.

Storegut hadde rolle som bandmedlem, og han var med og song på eit par nummer. Det var ei fryd å vere mor, lærar og kollega i salen.
Frå øving i festsalen

Storegut på øving

Finalenummeret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar