fredag 3. august 2012

Bok 48 2012: "Bli hvis du kan. Reis hvis du må"

Helga Flatland debuterte med denne boka i 2010 og fekk fleire prisar for den. Boka fortel historia om nokre gutar som veks opp i ei bygd, og som vel å reise til Afghanistan saman. Vi møter fire forteljestemmer, blant anna to av gutane, og på lydboka vert dei fire delane lese av fire ulike opplesarar. Boka er kort, men god, og verkeleg verd å lese. Ein får ikkje så mykje innsyn i krigføringa i Afghanistan, men desto meir innsyn i bygdeliv og kva som kan få unge menn til å melde seg frivilleg til å reise i krig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar