torsdag 14. februar 2013

Valentinsdag

Eg er FOR alt som er hyggeleg og lagar god stemning. Derfor synest eg Valentinsdag kan vere ein god tradisjon å ta inn i den norske kulturen. Det eg derimot er MOT, er at det heile blir gjort om til ein kjøpefest der det er om å gjere å få dyraste og flottaste gåva av kjærasten.

Kjærleik kan ikkje kjøpast for pengar, og gode ord er gratis. Eg har brukt nokre kroner på Valentinsfeiring i norskklassen min i dag, det skal innrømmast, men dei gode orda skal elevane finne heilt gratis. Vi held på med romantikken i norsk, og då synest eg det er naturleg å slå til med eit litt kreativt opplegg på Valentinsdag. Førebels held eg det hemmeleg...

Seinare:
Opplegget var at elevane skulle skrive romantiske dikt på rosa papirhjarte som vi deretter limte opp på gråpapir. Nokre ville heller ha bretta papirfly, medan andre helst vil skrive slike tekstar i dei komande norsktimane òg.

Eg fekk både blomar og gåver til Valentinsdagen, og så hadde eg ei hyggeleg stund med nydeleg mat på ein lokal restaurant. Ikkje så verst feiring, med andre ord, og eg dreg attende all kritikk av forretningsstandens kjøpepress.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar