onsdag 13. mars 2013

Bok 17 2013: "I ungdommen" av Olav Duun

I det femte bandet i serien om Juvikfolket handlar det mest om Odin, som vi vart kjende med i det fjerde bandet. Han er glad i Astri Håberg, som er søskenbarnet hans, og forholdet mellom dei står sentralt i boka. Samtidig held serien fram med å ta føre seg samfunnsendringar, som til dømes at Odin vil bruke arven sin frå mormora til å starte ein gamleheim.

Odin er ein velkjend figur i norsk litteraturhistorie, og eg synest desse to siste bøkene har vore meir interessante enn dei første tre. Eg avventar den endelege domen til eg har lese det sjette bandet òg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar