lørdag 21. desember 2019

19. desember: siste møte i det gamle kommunestyret


Etter jobb denne dagen var det tid for det siste møtet i det gamle kommunestyret, som også er det siste kommunestyret i den gamle kommunen. Frå nyttår av er to bygder lagde til, så kommunevalet i haust gjaldt for ein kommune som talde om lag 1500 fleire innbyggarar.

Det var ingen vanskelege saker på saklista denne dagen, men derimot to gledelege utdelingar av prisar til eldsjeler og innovatørar. Spesielt gledeleg syntest eg det var at Folkestad skule vart heidra med pris for innovasjon.

Etterpå var det duka for korpskonsert og avslutningsmiddag på turisthotellet. Det vart nokre talar òg, og mange heidra avtroppande ordførar, som no går ut av kommunepolitikken. Det er ikkje mange kommunar som har hatt ein vaskeekte professor i samfunnsplanlegging som ordførar, og vi har nytt godt av hans faste styre og enorme kunnskap i denne perioden. Det er langt meir krevjande å gå inn i den nye perioden, som vi allereie har tjuvstarta på, men vi brettar opp ermane.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar