fredag 13. desember 2019

9. desember: møte i TOK og gruppemøte

Måndag er ofte møtedag, og denne måndagen var det først eit ekstramøte i Tenesteutvalet for oppvekst og kultur (TOK), og det slutta ti minutt før gruppemøtet tok til. Det var mykje budsjettsnakk på begge møta, og det var mange ting ein skulle ta omsyn til. Viktigast for meg i høve til budsjettet var å sikre at ein held fast på som prinsipp at det skal vere to kontaktlærarar i klasser med meir enn 20 elevar. Det var òg mykje tale om kommunal overtaking av ein privat barnehage som helst vil selje bygget sitt. Slik kan kommunen sikre seg ein relativt ny barnehage med ferdig opparbeidd uteområde til ein billeeg penge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar