søndag 29. desember 2019

Siste dag med gjengen for i år

Dagen i dag starta særs dovent. Eg vart sittande med lydbok fram til ungane stod opp, deretter prøvde vi å rydde nokre restar ut av kjøleskapet medan vi såg litt tv og slappa av. Ute regna det forferdeleg, og det vart ikkje lyst i løpet av dagen.

Etter at ungane reiste, sette eg meg til med ein rettebunke. Etter å ha teke heilt fri frå skulearbeidet i ei veke, var det litt hardt å begynne på att. Eg hadde to bunkar att liggande på vent, men no har eg kome langt med den eine. Planen er å kome attende til jobb utan å ha rettearbeid att, og det bør gå bra viss berre arbeidsmoralen held seg oppe.

Husarbeid og denslags fungerer greitt som pauseaktivitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar