lørdag 21. desember 2019

Bok 67 2019: "1968" av Jan Guillou

Dette er den sjuande boka i serien om Lauritzen-familien, og handlinga er lagd til fleire land i Europa som var sentrum for radikale hendingar i 1968. Også i denne boka er Eric hovudperson, men vi er no attende i tredjepersons forteljar. Eric er nyutdanna jurist og får jobb som advokatfullmektig, og på 60-talet får han mellom anna i oppdrag å følgje ei rettssak mot eit firma som har anbefalt farleg medisin til gravide. Medisinen vart anbefalt mot svangerskapskvalme, og mange born fekk misdanningar. Dette er ei sak eg har høyrt om før. Eric møter ei kvinne og reiser til Praha saman med henne, og han møter mange andre interessante radikale menneske.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar