lørdag 7. desember 2019

Bok 64 2019: "Ikke ville se" av Jan Guillou

Familien Lauritzen vert råka av den andre verdskrigen. Dei har røter både i Noreg og Tyskland, men oppheld seg for det meste i Sverige i denne romanen. Vi følgjer for det meste eldstebroren Lauritz, som innleier eit forhold til ei kvinne og opplever mykje drama både i eige liv og i familien. Eldstesonen Harald vert SS-offiser, kona Ingeborg vert sjuk og døtrene opplever òg mykje dramatikk. Romanen er vel verd å lese.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar