mandag 2. desember 2019

Bok 63 2019: "Mellom rødt og svart" av Jan Guillou

Etter første verdskrig endar brørne Lauritz og Oscar opp i Stockholm. Lauritz fordi sonen vart mobba i Bergen, og Oscar fordi han som del av den tapande part i krigen i Afrika fekk konfiskert all eigedom der. Sverre har mist kjærasten sin i krigen, og buset seg i Berlin. Heile Europa trur at det no vert ein periode med fred i Europa, men etter kvart hardnar det til med nye politiske strøymingar. Dette vert sjølvsagt tema i familiane, og vi får dermed innblikk i hendingar frå ulike ståstadar.

Som meir enn middels interessert i framvoksteren av nazismen var dette sjølvsagt ei svært interessant bok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar