lørdag 11. februar 2012

Nedvask i nyehuset

Så var den store vaskedagen komen. Utstyrt med bøtter, klutar og moppar drog vi til nyehuset for å vaske ned. Huset var sjølvsagt gullande reint då eg kjøpte det, men no hadde det lagt seg støv etter saging over heile huset. Truleg er der noko svevestøv att, så prosessen er ikkje over enno, men vi fekk i alle fall vaska ned heile huset bortsett frå rommet til Storegut, som berre vart støvsuga så lenge. Det eignar seg godt som mellomstasjon for møbelkasser og monteringsstad for småmøblar, så slepp vi å få isoporbitar spreidd rundt meir enn naudsynt. Det står att ein del ryddearbeid ute, så det blir truleg ein tur inn i morgon òg, viss helsa held.

Vel heime lagar eg mat medan ungane kosar seg på loftet med "kamera-spel" på PS. Ein god lyd å høyre på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar