onsdag 31. oktober 2012

Bok 74 2012: "Lukkede rom" av Care Santos

Romanen er skriven etter den oppskrifta som er så populær for tida: fortid og notid vert fletta saman gjennom at ein avslører ei hending frå fortida. I tillegg til forteljarstemma finst her e-postar og brev frå og til ulike menneske i historia, og dessutan omtalar av kunstverk.

Sidan handlinga går føre seg i Barcelona, har boka ein viss verdi som reklame. Elles miste eg interessa for historia fleire gonger undervegs, medan nokre parti var interessante og spennande. Nokre bi-personar gløymde eg fleire gonger, og ein person hadde eg mistolka kjønnet på. Det meste av dette må eg ta på eiga kappe, men ei verkeleg interessant bok fangar merksemda til lesaren 100 %. På ein måte likte eg best etterordet til forfattaren, der ein får høyre om dei historiske hendingane. Den mykje omtala "spiritismen" var svært interessant, og eg skulle ønske forfattaren hadde skrive ei bok som omhandla det, og ikkje rota inn så mykje anna.


1 kommentar: