torsdag 26. februar 2015

Bok 19 2015: "Sommer uten brev" av Line Baugstø

Året er 1968. Erling reiser på tur til Canada for å leve ut ein gamal draum om jakt og fiske. Heime i Kristiansand sit kona Sigrid og dei to døtrene utan særleg mykje å leve av, sidan Sigrid ikkje har anna jobb enn ei lita inntekt som Tupperware-seljar. At ho har eigne draumar om å verte journalist, har ingen teke omsyn til.

Romanen skiftar mellom å fortelje om kvardagslivet til Sigrid og om eventyra til Erling. Sympatien min ligg heilt klart hos ho som sit att heime, og som skriv fiktive brev frå Erling sidan han sjølv ikkje sender nokon.

Forfattaren er ny for meg, trass i at ho debuterte i 1986. Denne boka kom i 2014, og den er vel verd å lese. Eg trur forfattaren teiknar eit godt tidsbilete, og tematikken går neppe av moten med det første.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar