tirsdag 21. juli 2015

Bok 67 2015: "Chinese Cinderella" av Adeline Yen Mah

I denne sjølvbiografiske romanen møter vi ei jente som kallar seg sjølv eit "uønska barn". Ho vart fødd som nummer fem i ein søskenflokk, og fekk deretter skulda for at mora døydde like etter fødselen. Faren gifta seg på nytt og fekk to nye born, og stemora behandla dei fire stemora langt dårlegare enn sine eigne to. Som om dette ikkje var gale nok, vert eg-personen plaga av sine eigne storesøsken. Ho finn trøyst i å vere flink og populær på skulen, men får lite respekt i familien når ho oppnår utmerkingar.

Handlinga er hovudsakleg lagd til Kina på 1940-talet, og jenta veks opp i ein velståande familie. Ho blir send vekk på kostskular og lid inga naud materielt sett, men lid svært fordi ho ikkje blir elska, sjeldan får kome heim eller får besøk.

Eg likar å lese bøker frå andre kulturar med historiske hendingar som bakteppe, og denne boka gjorde eit sterkt inntrykk på meg. Den er svært ulik andre bøker eg har lese frå Kina, som har hatt mykje meir materiell naud og svolt i handlinga, men det er likevel ei svært sterk historie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar