lørdag 30. mai 2020

Bok 36 2020: "Med livet som innsats"

Undertittelen på denne boka er "21 nordmenns dramatiske skjebner under krigen", noko som er meir interessant enn den klisjéaktige tittelen. Boka er rett og slett ei samling forteljingar frå menn og kvinner med ulike lagnader og opplevingar. Dei fleste av dei arbeidde i motstandsrørsla, og det var spennande å høyre om korleis dei arbeidde og korleis dei nesten vart avslørte. Om lag helvta av forteljingane var fortalde av og om kvinner, og elles var der bipersonar av begge kjønn som opplevde alt frå torpedering til fangenskap i Asia. Denne boka kan eg anbefale, men det hadde vore lettare å skilje historiene frå kvarandre dersom ein hadde veksla mellom to eller fleire opplesarar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar