fredag 22. mai 2020

Kristi himmelfartsdag (Tiande koronaveke, dag 4)

Førre torsdag fekk eg inn ein bunke heildagsprøver i sidemål, og i dag brukte eg fridagen til å rette ferdig denne. Elevane hadde for det meste valt den oppgåva som dreia seg om talen Bent Høie heldt då han takka ungdommen i slutten av april, og i tillegg svara alle på ei kortsvarsoppgåve om diktet "Naudbluss" av Frode Grytten, også det om koronasituasjonen. Alle elevane skreiv på Pc og leverte inn digitalt, og eg rettar digitalt og fekk dermed "delt ut" dei ferdig retta produkta med kommentarar og karakterar i dag. Komande veke blir veldig hektisk, og eg får då inn ein ny bunke på torsdagen. Det gjeld derfor å halde tempoet oppe, så får langhelg vere langhelg. 

Då eg var ferdig med bunken, var det på høg tid med mat og kvile, så nokon langtur i finevêret vart det ikkje i dag (heller). Eg satsar heller på å ta fri i heile morgon. 

Elles sette eg meg til å lese saksdokument til kommunestyremøtet neste veke, som truleg blir svært arbeids- og tidkrevjande. Eg må ha lese gjennom alle sakene før gruppemøtet på måndag. Dei fleste møte skjer no med fysisk frammøte, så dagane mine blir langt meir hektiske att. Det krev litt tilvenning, kjenner eg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar