mandag 18. mai 2020

Tiande koronaveke, dag 1

I dag skulle eg på jobb på den vanlege arbeidsplassen, så eg måtte ta turen til tettbygde strok. Eg høyrest kanskje motvillig ut, og det var eg òg. Det er veldig kjekt å møte att elevane, men dei oppfører seg om lag som før nedstenginga. Dei er delte i to, så ein må undervise på to rom samtidig. Eg tenkjer at for mange var det viktig å sosialisere seg, medan andre kanskje har godt av å kome attende i ein nokolunde normal rutine. Atter andre har hatt det heilt fint medan dei har hatt heimeskule, og er kanskje litt engstelege for å vere i eit lokale med så mange til stades. Der kjenner eg meg godt att.

Det var godt å kome heim etter ein heil dag på jobb, og eg har i grunnen ikkje gjort så mykje fornuftig etterpå. Noko husarbeid blir det sjølvsagt gjort, men mest ingenting. I morgon skal eg jobbe heime, og då blir det nok meir effektivt. Eg har eit par bunkar på vent, og fleire blir det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar