fredag 10. juni 2011

Bok 40 2011: "Døde sjeler" av Nikolaj Gogol

Boka, som eg fekk tilsendt frå "Verdensbiblioteket", inneheld den fullstendige første og den ufullstendige andre del av det Gogol planla som eit verk i tre delar. Teksten er såleis både fragmentert og utan slutt, men den er slett ikkje utan både litterær og litteraturhistorisk verdi.

Skrivestilen er lett humoristisk, og forfattaren kjem med kommentarar om personane i boka som om desse var levande. Spesielt ved eitt høve er dette gjort på ein artig måte: etter å ha omtala fortida til hovudpersonen, skriv han at han har greidd å vekkje han:

"Men vi er kommet til å snakke temmelig høyt og har glemt at vår helt, som har sovet hele tiden mens vi fortalte hans historie, nå er våknet og kan høre sitt navn nevnt; det går jo ganske ofte igjen. (...) Leseren gir nok en god dag i om Tsjitsjikov blir sint eller ei, men hva forfatteren angår, så må han under ingen omstendigheter legge seg ut med sin helt"

Forteljinga i boka er at den slu Tsjitsjikov reiser rundt og kjøper opp namna på liveigne bønder som har døydd sidan førre folketeljing. Dette for å lure myndigheitene til å la han ta opp eit stort lån og reise vekk. Han møter mange fargerike personlegdomar på vegen og lyg ihop forklaringar til dei. Ved å fortelje denne historia ville Gogol presentere heile Russland, og her er nok ein del kritikk av 1800-talets Russland som vi ikkje heilt skjønar i dag. Kvifor han såg seg nøydd til å brenne to utkast til del 2 er uvisst, men han døydde i alle fall før han fekk fullført prosjektet.

Det er sjølvsagt irriterande å lese ei bok som ikkje er fullstendig, men eg visste om det på førehand og var budd på å ikkje få høyre korleis det gjekk til slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar