søndag 16. juli 2017

Bok 48 2017: "Ismael" av Roy Jacobsen

Eg har tidlegare lese nokre bøker av same forfattar, og favoritten er "Seierherrene". Denne boka er heilt annleis, i og med at den handlar om etterretning og denslags, ikkje kvardagshistorie. Sentralt er også den merkelege og noko direkte skildringa av eit kjærleiksforhold mellom ein mann og ei kvinne som bur på eit nedlagt småbruk på grensa til Sverige.

Mysteriet ligg i kven Ismael er, kva som har skjedd i fortida under den kalde krigen og kva som vil skje når alt kjem fram i lyset - viss det då gjer det.

Boka er ganske komplisert, men òg ganske god.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar