fredag 21. juli 2017

Bok 53 2017: "Lillian B" av Lise Marie Johansson

Johansson debuterte som forfattar 53 år gamal med denne romanen, som er liten av volum men som rommar mykje og bør lesast sakte. Hovudpersonen Lillian står ved ei branntomt i starten av romanen. Deretter får vi lese om små og større episodar gjennom livet hennar, utan at desse er kronologisk framstilt, og ein må sjølv som lesar pusle saman det store biletet.

Eg likte boka godt, sjølv om eg gjetta meg til ein del ganske tidleg. Dette er ikkje ein kriminalroman, men heller eit forsøk på å skildre eit menneske som vert prega av det ho har opplevd. Johansson har arbeidd innanfor rus og psykiatri, så ho har kunnskap nok til å skape eit truverdig bilete av eit skadeskote menneske.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar