søndag 22. juli 2018

22. juli 2018

Det har gått sju år, men minna heng i. Ein gjer seg tankar om behandlinga ofra, og om kvar tankane frå rosetogtida vart av. Haldningane til gjerningsmannen har no blitt meir synlege i sosiale media, og politikarar vert skulda for å "drage 22. juli-kortet" dersom dei påpeikar samanhengen mellom haldningar og handlingar.

Eg har gjort det til min personlege markeringstradisjon å plante roser 22. juli. Så også i år. Plantasjen har brukt å selje roser til "3 for prisen av 2", så planen var å kjøpe tre rosebusker av ulike slag. Så viste det seg at dei i år hadde roser til halv pris i staden, men eg enda likevel opp med tre ulike sortar. To av dei var veldig fine, i ulike rosanyansar, men eg syntest eg måtte kjøpe ei raud òg, i høve dagen.
"Allotria", planta tidlegare i sommar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar