fredag 20. juli 2018

Nok ei nyvinningEtter at me fekk nye naboar, har Charlie hatt ein lei tendens til å stikke av bort til dei for å helse på hunden deira. Tysdag fekk eg pakke i posten med ei line som me kan feste han i ute i hagen når me til dømes solar oss eller lukar i bed. Gutane monterte lina i bakhagen tysdag kveld, og onsdag skulle den takast i bruk. No viser det seg at han er litt redd heile lina, så han sit musestille for å unngå lyden som kjem når han flyttar på seg. Her må det noko tilvenning til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar