søndag 8. juli 2018

Neverending story

Siste dagane har Minstemann og eg hatt eit prosjekt på gang i hagen. Tanken var eigentleg å klippe vekk noko av mispelbuskene, men no er vi i gang med å klippe/sage vekk alt saman. Det er hardt arbeid og går frykteleg sakte, men tanken er å få fjerna alt og kanskje erstatta det med plen.

Som bileta viser, er mykje av buskane daudt. Ei av årsakene til dette er truleg at noko/nokon har gnagd borken av stammane. Eg trur dei to gamle gyvlane mine har vore utsett for dette òg. Uansett trur eg hagen vil bli penare og meir lettsteld dersom eg får ein voll av plen i det aktuelle området. Så står det att å sjå korleis framdrifta blir.

Minstemann ryddar opp etter innsatsen dag 1

Utsikt frå verandaen dag 2

Dag 3 (Om lag 1/4 er fjerna)

1 kommentar: