lørdag 13. juli 2019

Bok 27 2019: "Jenta i veggen" av Lena Lindahl

Denne boka er basert på ei sann historie om ei norsk jødisk jente som vart halden gøymd, og som dermed overlevde andre verdskrig. Jenta hadde ein ven som bygde eit lite, hemmeleg rom i huset sitt, slik at Betzy kunne gøyme seg der når nokon kom til huset. Boka er basert på dokument forfatta av Betzy sjølv, men forklarer òg ein heil del om tilhøva elles og om jødeforfølging.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar