mandag 1. juli 2019

Sommarfest 2019

I 2014 starta ein opp ein ny tradisjon i bygda. Av ymse årsaker har eg aldri fått delta på sommarfestane, men i år skulle eg vere med å arrangere. Festen har fått ei form, med grilling, kunstutstilling, hesteskokasting, fotballturnering, "open mic", natursti, kakesal og meir. Mange stiller opp og deltek i planlegging og gjennomføring, og det vart også i år ein suksess. Vi hadde til og med tangoframsyning, og det er no ganske eksotisk her på bygda.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar