torsdag 18. juli 2019

Money, money, money

Onsdag fekk eg ein sms frå banken om at det hadde kome 11561 kroner inn på kontoen min. Eg venta ikkje på eit slikt beløp, så eg vart litt nysgjerrig. Hadde eg vunne i tipping? Fått etterbetalt løn eg hadde hatt krav på? I nettbanken fanst ingen detaljar, dei kjem gjerne dagen etter at pengane kjem inn på konto.

Torsdag gjekk eg inn på nettbanken for å finne ut kvar pengane kom frå, og då fekk eg nesten hakeslepp. Pengane kom nemleg frå SAS! Etter å ha fått turen vår forlenga og kome 11 timar seinare enn forventa til Island hadde eg sendt ein klage til flyselskapet, men eg hadde aldri trudd eg skulle få refundert eit så stort beløp. Faktisk hadde eg nok blitt svært nøgd for tiandedelen av summen, viss eg skal vere ærleg. Eg har framleis ikkje fått svar på klagen, eller ein mail som orienterer om pengesummen, men pengane er uansett inne på konto.

Det vil seie - eg har flytta dei over på sparekontoen, for å spare til framtidige eventyr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar