mandag 29. juli 2019

Bok 36 2019: "Blodskrift" av Jørgen Jæger

I denne boka mottek fleire personar trusselbrev, og heimen til Ole Vik vert tent på. Saka utviklar seg i fleire retningar, men løysinga kjem til slutt. Også i denne boka skjøna eg kven den skuldige var då vedkomande vart introdusert, men det gjer ikkje så mykje når ein les for underhaldninga si skuld.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar