fredag 19. juli 2019

Bok 31 2019: "Ungdomsskulen" av Heidi Furre

Denne boka tek føre seg dei viktige åra på ungdomsskulen ut frå historia om Maya, som er ung rundt årtusenskiftet. Miljøet ho veks opp i er prega både av festing, sjølvskading og religion, og Maya slit med sitt. Forfattaren les boka sjølv, og den er ok, men ikkje den beste oppvekstromanen eg har lese.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar