mandag 9. mars 2020

Bok 11 2020: "Krater" av Marlen Ferrer

Bo vaknar opp saman med ei kvinne han nyleg har møtt. Han gå ut for å kjøpe kaffi, og når han kjem attende har leiligheita hans blitt sprengd. Det viser seg at naboen i etasjen under er ansvarleg. Etter dette må Bo vandre rundt i Oslo, heimlaus, og han opplever og minnest ting som skjer og har skjedd i fortida, slik at vi dannar oss eit bilete av kva som har skjedd.

Eg har nyleg undervist om nyare litteratur, der skittenrealisme er ein sjanger. Eg trur vi trygt kan plassere denne romanen innanfor denne sjangeren, for her er det menneske som fell utanfor det er snakk om, og deira vanar når det gjeld sex og narkotika, blant anna.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar