lørdag 14. mars 2020

It's Coronatime

Etter mange veker med nyhende om koronavirus, vart det brått teke affære i Noreg. Torsdag fekk vi melding om at skulen skulle stengast frå og med fredag, og det same skjedde over resten av landet. Alle barnehagar, skular, kinoar, rådhus og anna er stengde, alle konsertar avlyste, dei fleste møte er avlyste og frisørsalongar og anna er òg stengde. Det verkar nesten utruleg medan eg skriv dette, men slik er det altså no. Fredag møtte vi gruppevis på jobb for å diskutere korleis skulen skal organiserast framover, og same dag hadde den eine klassen min norsk innlevering heimanfrå. Eg tenkjer at i mine fag blir det få og små problem med å halde det gåande, så lenge elevane held motet oppe og er friske.

Denne helga skulle det vere basar i bygda, og i neste veke skulle eg på eit langt møte i kommunestyret. Vi heldt òg på å arrangere ein fest til ære for tre i personalet som er ferdige med masteroppgåvene, inklusiv meg sjølv. Alt dette er no avlyst, og eg får mykje meir fritid framover enn eg har hatt.

Då meldingane kom om nedstenging av det meste, skunda mange seg på butikk for å hamstre inn varer. Butikkane vart dermed ein oase for virus, men framleis er det få sjuke her i området. Sjølv handla eg litt i den lokale butikken, men reknar med at eg har rikeleg liggande på vent i skuffer, skap og frysar, så vi skal ikkje svelte med det første.

Eg plar seie eg aldri kjedar meg, og eg trur denne situasjonen skal gå bra for min del. Eg har ein stabel med bøker, fleire abonnement på strøymetenester og ein hund eg kan gå turar med. Det er dessutan mykje rot som skal ryddast, rom som burde ha vore nedvaska og ein hage å stelle viss dette blir langvarig. Så lenge vi held oss friske, skal nok dagane gå heilt fint. Då har eg meir attelet for dei som blir sjuke, og for dei som er redde. Mange får dessutan store økonomiske bekymringar på grunn av manglande inntekter.

All ære til dei som ikkje går i hi, men som held samfunnet gåande med varelevering, straumforsyning, internett, matvarehandel og ikkje minst helsearbeidarar. Vi hine får gjere vår innsats frå godstolen og håpe dette går fort over, og at vi snart kan kome sterkt attende.

Eg ser fram til å gå på restaurant, gå på konsert og reise vekk, men enn så lenge er det altså unntakstilstand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar