lørdag 10. september 2011

Bok 67 2011: "Hoggerne" av Roy Jacobsen

Etter noko ambivalens når det gjeld Jacobsens forfattarskap, avgjorde eg at han fortente ein ny sjanse. "Hoggerne" er ein roman med handling henta frå Vinterkrigen i Finland i 1939, og handlinga går ut på at nokre menn må samarbeide på tvers av nasjonalitet og side i krigen for å halde liv i seg sjølve og kvarandre. Mot slutten av boka skiftar synsvinkelen frå eg-synsvinkel til ein allvitande forteljar som står utanfor det heile. Dette er sikkert ein kunstnerisk genistrek, men meg irriterte det berre. Slutten berre flaut ut for meg, men det er godt mogleg at eg har gått glipp av noko. Det skjer av og til når ein konsumerer bøker i staden for å dvele ved dei, og spesielt når det gjeld lydbøker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar