onsdag 14. september 2011

Bok 68 2011: "A Tiny Bit Marvellous" av Dawn French

Denne boka bør de verkeleg få med dykk! Ein les frå synsvinkelen til fleire i familien Battle; den homofile 16-åringen som er oppteken av Oscar Wilde, den fjollete 18-åringe dottera i huset og mora, som er ungdomspsykolog. Ved eitt høve får ein òg sjå hendingane frå synsvinkelen til faren i huset. Personane i boka har særeigne måtar å uttrykkje seg på, noko som gjer det heile både morosamt og realistisk. Dersom det finst noko som heiter "feel-good-roman", så er dette ein slik. Handlinga er relativt triviell, men det er likevel spennande å følgje med i dei interne konfliktane i familien. Eg er ikkje sikker på om boka er omsett til norsk enno, men den er lett å lese på originalspråket dersom ein les litt lett på sonens arkaiske, Oscar Wilde-inspirerte språk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar