søndag 6. august 2017

Bok 57 2017: "Heart and Soul" av Maeve Binchy

Binchy var ein irsk forfattar, og eg har lese fleire noveller av henne i engelskbøker på skulen. Denne romanen er lett å lese både språkleg og innhaldsmessig, og den gir eit godt innblikk i livet i Dublin og ulike mennesketypar og lagnader. Eg trur eg kan karakterisere det som ein kollektivroman, då det er mange sentrale karakterar som står sentralt. Historia om Clara og den nye jobben hennar er meir som ei rammeforteljing rundt det heile, medan mange andre på hjarteklinikken har interessante historier å fortelje. Felles for dei er at mange av dei er skadeskotne og treng hjelp for å kome vidare i livet.

Her er presten som vert utsett for løgner frå ei kvinne som hevdar å ha hatt eit forhold til han, den polske jenta som arbeider hardt for å sende pengar attende til heimlandet, ungkaren som bur heime med dominerande foreldre, vaksne døtrer som hånar mødrene sine utan å bidra til hushaldninga, ein pasient som nektar å bli innlagd fordi ho ikkje har nokon til å passe hundane hennar - lista er lang, og det er gode bakgrunnshistorier som vert rulla opp og tatt oppgjer med.

Eg likte boka svært godt, ikkje minst fordi den handla om Dublin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar