tirsdag 1. august 2017

Irland dag 3

Torsdag morgon gjekk vi ut til det museet som vert kalla Epic, eller The Irish Emigration Museum - eller begge delar. Det er eit moderne og interaktivt museum med filmar, lydeffektar og meir som fortel historier om menneske som emigrerte, fakta om den store svolten på midten av 1800-talet og ein del om andre årsaker til utvandring. Tala er ganske imponerande når ein ser på kor mange irar som finst på øya i dag (knapt seks millionar).

Etter å ha vore gjennom dette museet, som fall godt i smak hos alle tre, kjøpte vi billettar til "Jeanie Johnston" seinare på dagen. Medan vi venta, såg vi på statuen av "The Famine" og "Molly Malone".
"Jeanie Jonston" er ein kopi av eit skip som frakta irske utvandrarar over havet til USA. Det spesielle med dette skipet, var at det aldri gjekk eit liv tapt ombord, medan andre skip kunne ha opptil 60% dødsfall på grunn av sjukdom (utvandrarane var frå før svake og utmagra). Guiden forklarte dette med at skipet hadde med eigen lege på alle turane.Seinare på ettermiddagen tok vi oss ein handlerunde. Minstemann hadde vore innom ein musikkbutikk dagen før og sett på pedalar, og denne dagen gjekk vi attende og kjøpte ein.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar