lørdag 26. august 2017

Skulevaldebatt 2017


Ordføraren leia debatten
Det er alltid sjarmerande å sjå og høyre unge politikarar som skal delta i paneldebatt. Nokre er nervøse, nokre prøver for hardt å vere morosame, nokre er superflinke og andre er ufrivillig morosame fordi dei bommar totalt på publikummet sitt. Etter debatten var det valtorg, der elevane kunne snakke med politikarar, få popcorn og karamellar og ikkje minst partiprogram. Norsklærarane har teke føre seg emnet retorikk i forkant av debatten, og i etterkant vil både norsklærarar og samfunnsfaglærarar ta føre seg innlegga og argumentasjonen med kvar si vinkling. Det er mogleg at medialærarar tek føre seg valprogramma frå ein meir mediafokusert ståstad, og i tilfelle vil elevane få eit godt grunnlag for å kunne gjere seg opp ei meining.

Sjølve skulevalet ventar vi med ei dryg veke til, så då unngår vi at elevane stemmer ut frå kven dei syntest gjorde det best på debatten. Dei fleste elevar eg har snakka med, seier at dei tek testar på internett for å sjå kva parti dei ligg nærast. Det gjorde vi i heimen her i ettermiddag, og utfalla vart både varierte og lite sannsynlege.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar