mandag 7. august 2017

Måndagsprosjekt: kjøkenskap

Nokre prosjekt vert alltid utsette til sommarferien, og nokre av desse vert utsette til siste ferieveka. I dag har vi rydda og vaska kjøkenskap, som er eit slikt prosjekt som ofte vert utsett lengst mogleg. Når ein er tre personar, går det eigentleg ganske raskt - og ikkje er det så keisamt heller. Det er dessutan lurt å bruke litt tid på å diskutere seg fram til fornuftige system for plassering, sidan det då er lettare å halde orden i sakene framover òg.

Eitt av diskusjonstemaa var: kvar plasserer vi snacks og godteri slik at det er tilgjengeleg, men ikkje så tilgjengeleg at ein vert freista i utide?
Godtehylla akkurat mogleg å rekke utan stol

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar