tirsdag 22. august 2017

Tysdag kveld på Krumsvikneset

I dag skulle eg undervise i andre time og gå på møte i niande time - elles hadde eg ingen bestemte planar for arbeidsdagen. Eg var med andre ord ferdig å undervise 9.40. Litt før klokka 10 ringde ei dame og spurte om eg kunne stille som vara i formannskapet klokka 12, og ho verka overraska då eg straks svara ja på så kort varsel. Dermed vart dagen litt meir interessant for meg, og eg fekk litt meir å gjere òg. Eg hadde aldri møtt i formannskapet før, og det var ganske interessant. Sakene er mykje likt det som kjem i kommunestyret, sjølvsagt, men det var eit mindre forum og dermed rom for meir diskusjon.

Vel heime kosa Minstemann og eg oss med smoothie og Netflix fram til det var tid for å køyre han til korpsøving. Medan han spelte, gjekk eg ein tur med Charlie i det fine sommarvêret. Attende på korpsøvinga hadde dei fyrt opp ein grill, så det vart ei koseleg kveldsøkt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar