tirsdag 28. januar 2014

Årets "Slumdog Millionaire"

Også i år les elevane i internasjonal engelsk romanen "Slumdog Millionaire" av Vikas Swarup. Det planlagde opplegget er i gang, og eg deler det gjerne:

  • Vi ser dokumentaren "Major Fraud" på youtube. Den handlar om ein major som juksa på eit engelsk gameshow, ei sak som inspirerte Swarup til å skrive boka "Q and A". Eg fortel elevane dette før vi begynner å lese, slik at dei har nokre forventningar knytte til handlinga. Saka om majoren vert nemnd i prologen, og då har dei ei førforståing eg ser på som verdifull.
  • Før vi les, nemner eg at romanen vart filmatisert med tittelen "Slumdog Millionaire", og at nye utgjevingar av boka vil ha denne tittelen, i og med at filmen vart så populær. Eg understrekar at filmen og boka er svært ulike, slik at dei blir litt nysgjerrige på kva skilnadene er, eller i alle fall ikkje trur det er "nok" å sjå filmen.
  • Ein tidsplan er utarbeidd med sakte progresjon i starten, slik at alle heng med.
  • Spørsmål er utarbeidde til alle kapitla, og nokre av dei blir gjevne som prøve undervegs i lesinga (om lag 1/3 av boka blir prøvepensum i skriftleg prøve, resten skal dei få bruke munnleg på språklaben og i timane)
  • Vi går gjennom spørsmål og oppfølgingsspørsmål i starten av kvar time, deretter les dei på eiga hand og svarar på spørsmål.
  • Nokre har fått låne lydboka
  • Etter vinterferien skal vi sjå filmen, og deretter diskuterer vi ein del om skilnader mellom bok og film, sterke og svake sider ved boka og filmen og eventuelt andre tema.

Det er eit flott syn å sjå 25 - 30 17/18-åringar med nasen ned i ei bok og eit smil om munnen.

1 kommentar:

  1. Eg trur eg har lese boka to gonger, men er ikkje sikker. Filmen har eg i alle fall sett meir enn ein gong. Eigentlig eit nokså skræmande bilde av India.

    SvarSlett