lørdag 18. april 2020

Bok 24 2020: "Tante Ulrikkes vei" av Zeshan Shakar

To unge gutar med innvandrarbakgrunn veks opp i ein drabantby i Oslo. Dei vert med i eit forskingsprosjekt der dei skal fortelje om liva sine, og boka inneheld det dei fortel. Gutane er ulike, men har òg mykje til felles. Ikkje minst er språket deira ulikt, og føresetnadene deira er òg ulike i utgangspunktet. Boka er interessant og tankevekkande på mange måtar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar