lørdag 25. april 2020

Bok 27 2020: "Hun, han og kvinnekampen" av Kjersti Ericsson

I denne boka møter vi ei kvinne som har brukt mykje av livet sitt på kvinnekamp, spesielt på 1970-talet. Når ho no ser attende på livet sitt, reflekterer ho over kor vidt det var rett å kjempe denne kampen i sitt private liv, i ekteskapet og saman med borna. Ho prøver òg å gi ektemannen ei stemme, og vi skjønar gjennom det ho fortel at han ikkje er i heimen hennar meir. Boka er svært tankevekkjande, både som tidsbilete og generelt, og den er svært godt skriven òg. Ein lever seg lett inn i tankane til eg-personen, men òg til mannen og borna.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar