tirsdag 21. april 2020

Sjette koronaveke, dag 2

Nok ein dag med nydeleg sol førte til nok ein dag med soling og hagearbeid, berre avbrote av ein liten rusletur langs vegen med Charlie. 

Den store nyhenda i dag var at munnleg eksamen er blitt avlyst i år. Det var forventa, og det skulle berre mangle, men det er veldig greitt å parkere den arbeidsoppgåva. Det er trass alt ein del arbeid med å lage oppgåver og å førebu elevar med repetisjon og øving, og no kan vi heller konsentrere oss om å sikre dei ei god og grundig vurdering til standpunkt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar