fredag 3. april 2020

Tredje koronaveke, dag 5

Fredagen innebar ein halv dag undervisning for min del, klokka 12-15.00. Etter det gjekk Minstemann og eg ein tur med hunden. Storegut las filosofi, medan Veslejenta låg på sofaen med hovudverk. I dag var det ganske mykje snø i hagen, noko hunden likte betre enn vi andre.

Til middag laga eg pizza, noko eg ikkje gjer så ofte, og så var det tid for Storeguts ex phil-eksamen. Han grua seg til den, for det var ein 45-minutts fleirvalseksamen med 30 spørsmål, og dermed ein del stress. Eg tilbaud meg å hjelpe, og det gjekk veldig bra.

I kveldinga feirar vi eksamensresultat med is, kaffi og skulemusikal på tv.

Det er påskeferie, og det kjennest veldig spesielt når ein allereie har vore heime tre veker, og når ein ikkje kan gjere all verda eller reise nokon stad. Vi har det etter måten bra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar