fredag 24. april 2020

Sjette koronaveke, dag 4

I dag var det grauttjukk skodde og ganske kaldt, så det vart ein god dag for innearbeid. Vg1-elevane leverte i går inn presentasjonane sine om Sør-Afrika, og mykje av dagen gjekk med til å sjå/lytte til desse. Elles hadde eg norskundervisning med Vg3-elevane, som leverte inn svar på spørsmål om ein tekst dei skulle lese. Dette heldt meg med arbeid i mange timar til saman, og verken eg eller hunden fekk særleg med mosjon utanom små luftepausar i hagen. Med den lange turen i går var det ikkje noko stort offer. Litt lesing og serie vart det tid til, og eg såg eit teaterstykke som skal brukast i norskundervisninga neste veke. Eg er såleis godt nøgd med eigen arbeidsinnsats i dag.

1 kommentar: